Advertència: El termini per a la recollida d'enquestes de participació ciutadana de les 17 zones finalitza el 28 de febrer perquè aquestes es puguin compendiar, analitzar i atendre, en el seu cas, a la major brevetat possible. Moltes gràcies per la vostra participació.

Notícies