Pla General Cabecera

Al·legacions

El període de presentació d'al·legacions comença el 5 de gener i s'estén fins al 2 de febrer de 2021.

Podeu fer les al·legacions al Plan General Estructural (PGE), fent clic ací
Podeu fer les al·legacions al Pla d'Ordenació Detallada (POP), fent clic ací

Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del PACAP, les persones físiques, podran presentar al·legacions mitjançant el SERVEI DE CITA PRÈVIA, ATENCIÓ INTEGRADA (Registre General)

Formulari d'al·legacions i observacions al Pla General Estructural
Descàrrega

Formulari d'al·legacions i observacions al Pla d'Ordenació Detallada
Descàrrega

Les al·legacions emeses durant la primera exposició a el públic del PGE pels particulars van ser 551. La divulgació del PGE es va completar amb dues sessions explicatives obertes al públic celebrades els dies 22 i 29 de gener de 2018 a l'edifici Quatre Cantons i al Centre Cultural de la Marina.

Les al·legacions i l'adaptació del document a les mateixes es va produir a través de la versió preliminar de el Pla General Estructural i els acords produïts a l'efecte en el ple de 30 d'abril de el 2019.

Les al·legacions emeses durant la primera exposició a el públic del POP pels particulars van ser 412. La seua resolució no es va produir fins que va ser emesa la DATE i, amb l'ocasió de la mateixa i de l'emissió dels diferents informes sectorials, del adaptació del document a aquests documents i a l'estimació de les al·legacions.

Mitjançant el ple celebrat el 17 de desembre de 2020, queden ateses les al·legacions formulades al POP en els termes de l'acord i adaptada la documentació que se sotmet de nou a un nou tràmit d'Exposició Pública, referit als canvis realitzats en ambdós documents, de manera que es podran admetre aquelles al·legacions que es formulen reiterant arguments o que redunden en aspectes ja prèviament informats.