Pla General Cabecera

NOU PLA GENERAL DE CASTELLÓ

Estem en fase d’estudi i anàlisi d’al·legacions al Pla General Estructural, un dels dos grans documents d’ordenació urbanística que integren el Pla General.

Notícies i actualitat

Propers trámits

-Exposició pública Pla d’Ordenació Pormenoritzada
-Segona fase d’exposició pública del Pla General Estructural

Oficina d’urbanisme

Edifici Quatre Cantons
Horari d’atenció:
(De juny a setembre)
De 8:00 h a 13:00 h
De dilluns a divendres

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La versió preliminar del Pla General Estructural es troba en fase d’estudi i anàlisi de les al·legacions.
Una vegada resoltes, es tornarà a exposar al públic

Consulta on line

Clica ací

PLA D’ORDENACIÓ PORMENORITZADA

L’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelló està redactant la versió inicial de l’ordenació detallada que, posteriorment, s’exposarà al públic.

Publicació de l'acord

Document