Pla General Cabecera

SEGONA EXPOSICIÓ A AL PÚBLIC DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL I EL PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA

El Pla General Estructural (PGE) i el Pla d'Ordenació Detallada (POP) han estat adaptats a la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica, als informes de les administracions i a l'estimació total o parcial de les al·legacions realitzades en el primer tràmit d'informació pública del POP.

El Ple de l'Ajuntament de 17 de desembre de 2020 va acordar sotmetre tots dos a una Segona Exposició Pública, que podrà consultar-se des del 5 de gener de 2021 el 2 de febrer de 2021, a través de la pàgina web i en els locals de Menador i en la Tinença d'Alcaldia del Grau.

Pla general estructural

Presentació webinar 1

Presentació webinar 2

Presentació webinar 3

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La nova documentació se sotmet a una segona exposició al públic durant un termini de 20 dies hàbils.

Després d'aquest període se sotmetrà a un nou acord plenari previ a la remissió de la documentació a la Comissió Territorial d'Urbanisme sol·licitant la seua aprovació definitiva.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

La nova documentació se sotmet a una segona exposició al públic durant un termini de 20 dies hàbils.

Després de l'aprovació definitiva de el Pla General Estructural, s'analitzaran les al·legacions del detallat i es podrà acordar pel ple de l'ajuntament la seua estimació i aprovació.

Webinars:

Les sessions i la connexió per participar en els webinars dels dies 13, 19 i 22 de gener es realitzaran a través de les indicacions de la pàgina:
www.comparteixplageneralcs.com

Certificat de la secretària general del ple


Anunci de la publicació al DOCV


Consulta on line PGE

Clica ací

Consulta on line POD

Clica ací